CSM Epoksimassapinnoite

CSM Epoksimassapinnoite on liuotteeton värillinen kaksikompponenttinen CMS epoksihartsimassan ja lajitellun kvartsihiekkakiviaineksen seos

Betonilattioiden epoksimassapinnoitus koostuu pohjan primeroinnista, mahdollisesta pintasulku epoksoinnista, tarvittaessa halkeemien ja kolojen korjaukset epoksikitillä ja massauksesta.

Epoksimassapinnoite perustuu pigmenttejä ja täyteaineita sisältävään liuotteettomaan epoksihartsisideainekseen sekä laijiteltuun kvartsihiekkakiviainekseen. Valmis pinta on kiiltävä ja sileä mutta voidaan myös pintakarhentaa.

CSM Epoksimassapinnoite on 2 – komponenttinen puhdastiloihin / Cleanroom Suitable Materials sertifioitu itsestään tasaava kulutusta kestävä epoksimassapinnoite vanhoille ja uusille betonilattioille. M 1 luokiteltu pinnoite sisältää erittäin vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Ei sisällä haitallisia biosidejä. Pinnoitteen biologinen resistiivisyys mikrobeja, kuten bakteerit, hiivat ja homeet, vastaan on tutkittu CSM / puhdastiloissa käytettäviltä materiaaleilta vaaditun ISO 846 testimenetelmän mukaisesti. Pinta on hygieeninen, helposti puhdistettavissa eikä siitä siirry partikkeleita sisäilmaan. Sisäilman paras puhtausluokka ISO Class 1 /14644 -1. Tuotteella on hyvä kemikaalien ja UV – valon kestävyys. Maalaustarvike ryhmä 52.2 ( R T-luokitus).

CMS epoksimassapinnoite soveltuu hyvin kovan ja keski raskaan kulutuksen alaisiin tiloihin, joissa sisäilman puhtaudelle, mikrobien kasvun hallinnalle ja hygieenisyydelle on asetettu erittäin korkeat vaatimukset. Puhdastilat, sairaala – ympäristö, laboratoriot sekä erilaiset prosessi – ja tuotantotilat. Soveltuu käytettäväksi sisäilman laadun parantamiseen Nanten Epoxy Barrier haitta -ainesulun kanssa sisäilma -ongelmista kärsivien kohteiden, kuten koulut, päivä kodit, toimistot yms. saneerauksissa. LEED ja BREEAM projektit, joissa halutaan noudattaa kestävän kehityksen periaatteita, käyttää ympäristöä vähemmän rasittavia tuotteita ja vähentää hiilijalanjälkeä rakennuksen koko elinkaaren ajan. CSM Epoksilla on hyvä mekaaninen ja erittäin hyvä kemiallinen kestävyys. Rasitusluokka kalvovahvuuden (1 – 3,0 mm) mukaisesti BC3 -BC4 ( by 54/B LY 12). Tuotteen hygieenisyys/ CSM Soveltuu puhdastilaluokan 1 tiloihin ISO Class: 1 (ISO 14644 -1) Frauenhofer IPA/Report No. NA 1407 -717

Green Value: Luonnonmateriaalien osuus 71 %, nopeasti uusiutuvien biologisten raaka-aineiden osuus 37 %. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, VOC 60 g /l, LEED < 100 g /l (SC AQMD) Rule 1113.

Pinnoitteen paksuus valitaan lattiakohteen mukaisesti normaalisti 1,5-3 mm.  Jäykistettyä epoksipinnoitetta voidaan myös nostaa sivelemällä seinälle jalkalistaksi. Värikartan sävyt ja muita RAL sävyjä teknisin tehdastilaus rajoituksin. Pinnoite kestää hyvin rasvoja, öljyjä, polttoaineita, suoloja, pesuaineita sekä tilapäisrasituksena laimeita happoja ja emäksiä. Rasitusluokka kalvovahvuudet (1-3,0 mm) mukaisesti BC3-BC4 (by54/BLY12).

Epoksisulku k1

Lattian Epoksimassapinnoite k1Valkoinen kiiltävä Epoksilattia e3Lattian Epoksimassapinnoite k2