Epoksilattia

Epoksilattia yleistä tietoa

Kun rakennuksen käyttötarkoitus ja sen pintoihin ja rakenteisiin kohdistuvat rasitukset vaativat erityisiä suojaustoimenpiteitä on järkevin valinta erillaiset hartsipohjaiset pinnoitteet.

Näitä rasituksia ovat esim. mekaaniset, kemikaalien tai runsaan kosteuden aiheuttamat rasitukset. Pinnoilta voidaan vaatia myös erityistä hygieenisyyttä, työturvallisuutta, saumattomuutta tai mahdollisimman hyviä rullausominaisuuksia sekä esteettisyytä.

Hartsipohjaisilla pinnoitteilla saadaan yhtenäisiä saumattomia ja vesitiivitä pintoja. Tartuntaan kiinnitetään erityistä huomiota pohjustamalla pohjat hyvin tunkeutuvalla primerilla. Eri käsittelykerrat kovettuvat imeytyneestä primerista pintakerrokseen saakka ”yhdeksi puuksi”. Lattiat voidaan tehdä itsesiliävän tai hierrettävän epoksimassan avulla ja pinnoittaa tilan käyttötarkoitusta parhaiten vastaavalla tavalla