Lattiapinnoitteiden hoito-ohjeet

LATTIAPINNOITTEIDEN YLEISET HUOLTO JA HOITO-OHJEET

YLEISTÄ

Lattioiden suunnitellun käyttöiän saavuttamiseksi on pinnoitteen asianmukainen hoito, säännöllinen tarkastus ja huolto ensisijaisen tärkeää. Pinnoitetut lattiat tulee suojata huolellisesti, mikäli niiden käyttö poikkeaa suunnitellusta. Lattiat tulee puhdistaa niiden likaantuessa ja vaurioiden minimoimiseksi kolhut yms. on paikattava välittömästi.  Nanten tuotteilla pinnoitetut lattiat voidaan puhdistaa kaikilla tavanomaisilla muovilattioille soveltuvilla puhdistusaineilla, joiden pH ‐arvo on välillä 7 – 10. Parasta hoitoa lattialle on säännöllinen puhdistus, jolla estetään lian pinttyminen pinnoille. Pintojen pesussa tulee muistaa myös, että ensimmäinen pesu voidaan suorittaa vasta pinnoitteen kovetuttua lopulliseen kovuuteensa.

PUHDISTUS

Lattiat siivotaan päivittäisen hoito‐ohjelman mukaisesti, imuroimalla tai pesemällä laimennetulla pesuaineella ja huuhdellaan runsaalla vedellä. Lattiat pestään, joko mopilla, yhdistelmäkoneella tai paineella (< 60 bar). Puhdistukseen voidaan käyttää synteettisiä pesuaineita, joiden pinta‐aktiiviset aineet (tensidit) ovat nonionisia, anionisia tai katonisia. Aineet eivät saa sisältää haitallisia liuottimia (ksyleeni, asetoni, alkoholi, terpeenit, yms.). Myös valkaisuaineita (kloori, peroksidi) sisältävien pesu ‐aineiden käyttöä tulisi välttää mahdollisten värimuutoksien takia. Normaaliin pesuun riittää yleensä vesi ja pehmeä harja.

KAUSIPUHDISTUS /Hiertopinnoitteet

Suurkeittiöissä, elintarviketeollisuudessa ja vastaavissa käyttöympäristöissä on lattiapinnoille kerääntynyt rasva poistettava hygieenisyyden säilyttämiseksi ja liukastumisen estämiseksi. Tiloissa käytettäviä hiertopinnoitteita (HM Epoksi) voidaan pestä väliaikaisesti emäksisellä (pH ‐arvo max. 12) pesuliuoksella. Pesuaineet voivat sisältää lipeää, natriumsilikaattia ja liuottimena butyyliglygolia muutamia prosentteja. Pesuaineet on huuhdeltava pois runsaalla vedellä. Kalkin poisto: Veden aiheuttamat kalkkikertymät hiertopinnoitteessa voidaan poistaa laimealla sitruunahappopohjaisella pesuaineella (pH ‐arvo 3 ‐4), jonka jälkeen lattia on     huuhdottava runsaalla vedellä.

TAHRAN JA ROISKEIDEN POISTO

Tahrat on poistettava mahdollisimman tuoreena. Miedotkin kemikaalit on pestävä välittömästi pois, koska ne väkevöi ‐ tyvät veden haihtuessa. Vaikka kemikaalit eivät vahingoittai ‐ sikaan pinnoitteen fysikaalisia ominaisuuksia, saattavat ne aiheuttaa värivirheitä.

YLEISPUHDISTUS

Sileät epoksi‐ ja polyuretaanipinnoitteet: Pesuaineliuos heikosti emäksinen pH ‐arvo 7 ‐10 Keskikarkea harja / punainen laikka

Hierrettävät epoksipinnoitteet: Pesuaineliuos emäksinen pH ‐arvo 7 ‐10 / max. 12 Keskikarkea harja / punainen, sininen tai ruskea laikka

Vesihöyryä läpäisevät pinnoitteet: Pesuaineliuos heikosti emäksinen pH ‐arvo 7 ‐10 Keskikarkea harja / punainen tai sininen laikka

 

MUUTA

Toimenpiteitä lattipinnoitteen suunnitellun elinkaaren saavuttamiseksi:

Älä käytä hankausaineita sisältäviä pesuaineita tai voimakkaasti hankaavia pesuvälineitä. saumaukset ja tiivistykset tulee tarkastaa säännöllisesti ja niissä havaitut vauriot tulee korjata välittömästi. Mekaanisista iskuista johtuvat vauriot on korjattava heti. Hierrettävät massalattiat tulisi huolto lakata 2‐10 vuoden välein pinnoitetyypistä ja rasituksesta riippuen. ESD ‐pinnoitteiden pesuaineet eivät saa sisältää liuottimia. Tensidien tulisi olla nonionisia. Vältä  yli + 60 °C veden aiheuttamaa jatkuvaa rasitusta Nanten Oy:n antamat ohjeet, neuvot ja suositukset on annettu edellyttäen, että lattiapintojen käyttö tapahtuu asianmukaisissa olosuhteissa ja käyttöympäristön vaatimaa huolellisuutta noudattaen. Ohjeet eivät tarkoita Nanten Oy:n takuuta tuotteen sopivuudesta määrättyyn tilaan tai erityiseen käyttötarkoitukseen, eikä niistä muutenkaan ole johdettavissa oikeudellista vastuuta. Ohjeet ja neuvot eivät myöskään vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen tai toimenpiteiden sopivuudesta käyttötilanteeseen.