Lattiapinnoitus tietoa

Lattiapinnoitus tehdään pinnoitteella joka vastaa alustan laatua, sääolosuhteita ja täyttää tilalle asetetut ulkonäkövaatimukset. Lisäksi on löydettävä teknisesti ja taloudellisesti ihanteellisin pinnoiteratkaisu.

Kun rakennuksen käyttötarkoitus ja sen lattiapintoihin ja sen rakenteisiin kohdistuvat rasitukset vaativat erityisiä suojaustoimenpiteitä järkevin valinta ovat erilaiset hartsipohjaiset pinnoitteet. Näitä rasituksia ovat esim. mekaaniset, kemikaalien tai runsaan kosteuden aiheuttamat rasitukset. Pinnoilta voidaan vaatia myös erityistä hygieenisyyttä, työturvallisuutta, saumattomuutta tai mahdollisimman hyviä rullausominaisuuksia ( pientä kitkaa ) sekä esteettisyyttä. Nämä olosuhdevaatimukset tulevat esille esim. elintarviketeollisuudessa, teollisuushalleissa, tuotanto-, julkisissa- ja varastotiloissa, pesuloissa, teraisseissa, autotalleissa, yms. lattiapinnoissa. Hartsipohjaisilla pinnoitteilla saadaan yhtenäisiä saumattomia, viesitiiviitä pintoja lattioissa. Tartuntaan kiinnitetään erityistä huomiota pohjustamalla eli imeyttämällä pohjat hyvin tunkeutuvalla primerilla. Eri käsittelykerrat kovettuvat imeytyneestä primerista pintakerrokseen saakka ”yhdeksi puuksi”! Lattiat voidaan valmistaa itsesiliävän tai hierrettävän epoksimassan avulla, ja pinnoittaa tilan käyttötarkoitusta parhaiten vastaavalla tavalla.